Хімічна екологія

Мітрясова О.П.

Хімічна екологія

Навчальний посібник
- Херсон: Олді-плюс, 2016. – 320с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-086-0

Замовити книгу

Ціна: 195 грн.


У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери, гідросфери, літосфери та енергетики; приділяється увага окремим основним поняттям моніторингу довкілля. Зміст посібнику спрямовано на формування знань про цілісну організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої природи, про сучасну екологічну ситуацію. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного параграфа посібнику наведено питання для самоконтролю та тестові завдання до кожного розділу. До теоретичного матеріалу додається практикум, що охоплює лабораторні роботи з визначення окремих показників якості об’єктів довкілля.  

Посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів, які навчаються за природничими напрямами, зокрема «Екологія» та викладачів природничих факультетів вищих навчальних закладів; а також може бути корисним для всім, кого цікавлять питання хімічної екології.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Вступ, Розділ І. Роль та міграція хімічних елементів у природі, Розділ ІІ. Основні хіміко-екологічні проблеми сучасності, Розділ ІІІ. Хіміко-екологічні аспекти радіактивності та енергетики, Розділ ІV. Методи моніторингу довкілля, Розділ V. Лабораторний практикум, Тестові завдання, Короткий тлумачний словник термінів і понять, Література, Іменний покажчик, Предметний покажчик

 

У виданні

Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016