Оцінка та управління підприємницькими ризками

Марущак С.М., Єфімова Г.В., Пащенко О.В.

Оцінка та управління підприємницькими ризками

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2014 – 296с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-036-5

Замовити книгу

Ціна: 140 грн.


В навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного аналізу і обліку ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Викладені основні методи зниження ризику, а також правила ухвалення оптимальних управлінських рішень з врахуванням чинників неповної визначеності і ризику. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, які ілюструють теоретичні положення. Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і економістів підприємств і установ різних галузей, форм власності і господарювання.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, Розділ 1. Загальні основи ризикології, Розділ 2. Методи вимірювання економічних ризиків, Розділ 3. Мистема управління економічними ризиками, Література.

 

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016