Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму

Панченко Ю.В., Лугінін О.Є., Фомішин С.В.

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму

Навчальний посібник
Херсон: Олді-плюс, 2013. – 342 с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-98-9

Замовити книгу

Ціна: 155 грн.


У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Матеріал посібника доповнює небагатосельні навчальні видання в Україні, де підходи класичного менеджменту поєднуються зі специфікою управління внутрішнього та міжнародного туризму.

Посібник складається зі вступу, основної частини із 20 розділів, додатків і списку літературних джерел.Основна частина посібника присвячена розгляду специфіки туризму та особливостей його регулювання, функцій менеджменту для організацій сфери туризму, зовнішнім зв’язкам, управлінню конфліктами в туристичній діяльності, використанню методів менеджменту і сучасних інформаційних технологій та інноваціям в індустрії туризму, комунікаціям, ефективності туристичної роботи, вимогам до якості роботи сучасного менеджера в туризмі. Висвітленно основні питання індустрії туризму з готельно-ресторанного менеджменту. За кожною темою посібника наводяться питання до самоконтролю знань.

Практичну направленість посібника підсилюють тестові вправи, блок завдань для самостійної роботи і термінологічний словник, що наведено у додатках.

Видання призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм» з дисципліни «Менеджмент туризму», а також викладачам та фахівцям з туристичної діяльності.

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

ВСТУП, Розділ 1. Туризм як специфічна сфера національної та міжнародної економіки, Розділ 2. Особливості регулювання туристичної діяльності, Розділ 3. Функція менеджменту з визначення цілей для туристичних організацій, Розділ 4. Планування як функція менеджменту для організацій туристичної сфери, Розділ 5. Функція менеджменту з прийняття управлінських рішень в діяльності туристичних організацій, Розділ 6. Організація виконання управлінських рішень, Розділ 7. Оперативне регулювання як функція менеджменту в діяльності туристичних організацій, Розділ 8. Мотивація праці як функція менеджменту в організаціях сфери туризму, Розділ 9. Функція менеджменту з контролю виконання управлінських рішень у підприємствах туризму, Розділ 10. Зовнішнє та внутрішнє середовище у сфері туристичного бізнесу, Розділ 11. Методологія менеджменту туристичної діяльності, Розділ 12. Комунікації в управлінні туристичними організаціями, Розділ 13. Управління конфліктами в організаціях сфери туризму, Розділ 14. Управління ризиками  в туризмі, Розділ 15. Сучасні підходи в оцінці ефективності менеджменту туристичної діяльності, Розділ 16. Вимоги до якості роботи менеджера в туристичних організаціях, Розділ 17. Сучасні інформаційні технології в менеджменті індустрії туризму

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017