Енергетичний менеджмент і аудит

Під заг. ред. М.Г. Хмельнюк

Енергетичний менеджмент і аудит

Навчальний посібник
– Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015 – 224с., тв., 70х100/16
Рекомендовано Вч. Радою
ISBN 978-966-ххх-ххх-х

Замовити книгу

Ціна: 250 грн.


Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інженерів так і серед менеджерів. Підвищений інтерес до неї замовлений новими правилами та директивами для запобігання глобальному потеплінню.

У даному підручнику надана стратегія енергетичного аудиту, яка об'єднує загальний алгоритм розробки пропозицій спря-мованих на зменшення використання кожного з видів енергоносіїв і оптимізацію структури енергоспоживання. Це допоможе менеджерам з підвищення ефективності, збереження ТЕР та отримання прибутку.

Звернуто увагу на необхідність перевірки нормативних документів на внесення змін.  Підручник надає інформацію від ос-нов термінології, але звертає увагу на технічні прийоми і практичні заходи, методи для ефективного енергетичного менеджмен-ту і аудиту.

Підручник може бути використаний студентами вузів, що навчаються в галузі знань «Електрична інженерія», та згідно спеціальності «Ененргетичне машинобудування», а також  фахівцями для теоретичного ознайомлення з основами енергетичного менеджменту та аудиту. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Вступ, розділ 1. Вступ в енергетичний  менеджмент та аудит, розділ 2. Правові основи енергоаудиту, розділ 3. Ефективність використання пер, розділ 4. Стратегія  енергоаудиту, розділ 5. Основні  напрямки  енергозбереження, розділ 6. Методологія енергетичного аудиту, розділ 7. Основні показники ефективності споживання, розділ 8. Енергетичний паспорт, розділ 9. Енергетичний менеджмент, Питання для самоконтролю та задачі, Глосарій

 

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017